Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste, laiton uhkaus, rikosasioiden kirjaaminen ja jakaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.12.2021 18.48
Uutinen

Annettu 9.12.2021, dnro 288/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi aluesyyttäjän tekemän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä laitonta uhkausta koskevassa asiassa ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen. Aluesyyttäjä oli tehnyt päätöksensä vähäisyysperusteella.

Asiassa oli kyse epäillystä laittomasta uhkauksesta, joka oli tapahtunut etäviestintä käyttäen. Epäilty oli lähettänyt kantelijalle viestejä, joissa viitattiin tämän kuolemaan ja seuraamiseen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisen päätöksen mukaan epäiltyä rikosta ei voinut pitää vähäisenä, vaan tapauksessa oli syytä epäillä laitonta uhkausta.

Aluesyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa päätyessään esitutkinnan rajoittamiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on myös saattanut syyttäjäalueen ja johtavan aluesyyttäjän tietoon käsityksensä samaan asiayhteyteen liittyvien rikosasioiden kirjaamisesta ja jakamisesta.

Kuten valtakunnansyyttäjän yleisessä ohjeessa VKS:2015:5 todetaan asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaamisesta, saapunut rikosasia, joka on saman vastaajan toisen asian tai muun asiayhteyden perusteella yhdistettävä syyttäjällä jo vireillä olevaan toiseen asiaan, on liitettävä siihen jo saapumiskirjauksen yhteydessä. On myös luontevaa, että jos syyttäjäalueelle saapuu aiemmin tulleiden, yhä vireillä olevien rikosasioiden kanssa samaan asiayhteyteen liittyviä rajoittamisesityksiä, ne jaetaan samalle käsittelijälle.​​​​​​​