Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, hallinnan loukkaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 6.00
Uutinen

Annettu 29.2.2016, dnro 48/21/15

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut esitutkinnan hallinnanloukkausta koskevassa asiassa vähäisyysperusteella.

Kantelijan mukaan hallinnan loukkauksesta epäillyt henkilöt ovat suorittaneet kantelijan asuintaloon johtavalla tiellä, johon vain kantelijalla on tieoikeus, kaivaustöitä kaventamalla tietä ja asettamalla paaluja tiealueelle. Kunnan tekninen lautakunta on ennen kaivaustyön aloittamista päättänyt, ettei kaivaustyötä saa tehdä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi, että epäiltyä menettelyä koskeva esitutkinta tulee aloittaa uudelleen.

Päätös perustui siihen, että rikosoikeudellinen järjestelmä perustuu vahvasti yleisestävyyden ajatukseen. Yleisprevention kannalta järjestelmän toiminnassa ei ole keskeistä pelkästään rangaistuksen langettaminen, vaan myös se, että järjestelmä toimii yleisen oikeustajunnan suuntaisesti ja luottamusta herättävällä tai ylläpitävällä tavalla.

Epäilty rikosasia on laadultaan sellainen, että järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Tämän lisäksi myös epäillyssä rikosasiassa tärkeä yksityinen etu vaatii rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista.

Päätös on salassapidettävä (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 3).

Asiaa käsitellään Oulun syyttäjänvirastossa.

Ratkaisu