Hyppää sisältöön

Esitutkinnan toimittamatta jättäminen, päätöksen perusteleminen, poliisirikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.7.2022 9.23
Uutinen

Annettu 27.6.2022, dnro 378/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti aluesyyttäjän huomiota esitutkintapäätöksen asianmukaiseen perustelemiseen. 

Aluesyyttäjä oli poliisirikosasian tutkinnanjohtajana tehnyt samassa asiassa useita päätöksiä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Hän oli jättänyt päätöksensä perustelematta yhden harkinnan kohteena olleen henkilön osalta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen viittasi ratkaisussaan esitutkintalain 11 luvun 1 §:ään, jonka mukaan päätöksestä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä on ilmettävä muun ohella päätöksen perustelut. 

Aluesyyttäjä oli päätöksen lopputuloksen osalta toiminut harkintavaltansa rajoissa, ja asia jäi aluesyyttäjän päätöksen varaan. 
 

Ratkaisu