Hyppää sisältöön

Esitutkinnan toimittaminen, vähäisyys, poliisirikos, virkavelvollisuuden rikkominen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.10.2020 16.45
Uutinen

Annettu 30.9.2020, dnro 302/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja määräsi esitutkinnan toimitettavaksi epäiltyä virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa.

Kihlakunnansyyttäjä oli poliisirikosasian tutkinnanjohtajana päättänyt jättää esitutkinnan toimittamatta esitutkintalain 3 luvun 9 §:n nojalla. Rikosepäilyn mukaan poliisimies oli käyttäytynyt epäasiallisesti. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi päätöksessään, että esitutkinnan toimittamatta jättäminen mainitun lainkohdan nojalla edellyttää muun ohella sitä, että epäiltyä rikosta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä ilmeisen vähäisenä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, toisin kuin kihlakunnansyyttäjä, että epäiltyä virkavelvollisuuden rikkomista ei voitu tässä tapauksessa pitää kokonaisuutena arvostellen ilmeisen vähäisenä, kun otetaan huomioon poliisille lailla asetetut velvollisuudet ja tehtävät.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin kihlakunnansyyttäjä, tämä oli kuitenkin toiminut harkintavaltansa rajoissa.