Hyppää sisältöön

Esitutkinta, esitutkinnan toimittamatta jättäminen, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.2.2024 16.55
Uutinen

Annettu 16.1.2024, dnro SY/2550/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän päätöksen siitä, että esitutkintaa ei toimiteta.

Asianomistaja oli epäiltyä liikenne- ja väkivaltarikosta koskevassa kuulustelukertomuksessaan pyytänyt selvittämään sen tahon rikosvastuuta, joka oli luovuttanut kulkuvälineen kyseiselle rikoksesta epäillylle.

Esitutkintaviranomainen oli esitutkintalain 5 luvun 1 §:n mukaisen ilmoituksen yhteydessä saattanut kysymyksen tutkinnan laajuudesta aluesyyttäjälle. Aluesyyttäjä oli sähköpostivastauksessaan ilmoittanut, ettei tutkinnan laajentaminen pyydetyllä tavalla ole tarpeen, mutta ei ollut perustellut päätöstään mitenkään eikä toimittanut sitä asianosaisille tiedoksi.

Esitutkintalain 11 luvun 1 §:n mukaan esitutkinnan toimittamatta jättämisestä tai muusta vastaavasta esitutkintapäätöksestä, joka voi vaikuttaa asianosaisen oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin, on tehtävä kirjallinen päätös, joka on perusteltava ja toimitettava asianosaiselle tiedoksi. Kyseisen säännöksen vaatimukset päätöksen muodosta, sisällöstä ja tiedoksiannosta koskevat myös syyttäjää silloin, kun syyttäjä tekee vastaavan päätöksen.
 
Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota esitutkintalain mukaisen esitutkintapäätöksen muotoon ja perustelemiseen sekä siirsi syyttäjälle esitetyn pyynnön esitutkinnan toimittamisesta syyttäjäalueelle ratkaistavaksi.