Hyppää sisältöön

Hallinnan loukkaus, vaaran aiheuttaminen, räjähderikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.11.2014 8.02
Uutinen

Annettu 6.11.2014, dnro 344/21/13

Länsi-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt ei näyttöä perusteella syyttämättäjättämispäätöksen hallinnan loukkauksena tutkitussa asiassa, jossa rakennustyömaalla tehdyn räjäytystyön seurauksena naapurin omistamalla tontilla oli lohjennut kalliota, pintamaata rikkoutunut, puiden juuristoja vaurioitunut ja raja-aitaa kaatunut.

Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa tutkittavaa asiaa oli arvioitu vain hallinnan loukkausta koskevan tunnusmerkistön mukaan. Esitutkinta-aineisto huomioiden asiassa olisi tullut selvittää räjäytystyöstä vastaavien henkilöiden menettelyä vaaran aiheuttamisen ja räjähderikoksen tunnusmerkistöjen täyttymisen valossa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi asiassa suoritettavaksi esitutkintaa vaaran aiheuttamisen ja räjähderikoksen osalta. Syyttäjän menettelyn osalta asia ei antanut aihetta muuhun toimenpiteeseen kuin että päätös saatettiin tiedoksi.

Ratkaisu