Hyppää sisältöön

Harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen, kustannusperuste, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.2.2024 15.39
Uutinen

Annettu 12.1.2024, dnro SY/1085/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän kustannusperusteisen päätöksen syyttämättä jättämisestä asiassa, joka koski epäiltyä törkeää petosta.

Valtakunnansyyttäjän ohjeessa (VKS:2016:6) syyttämättäjättämispäätöksen laatimisesta ja sisällöstä edellytetään, että harkinnanvaraisesta syyttämättäjättämispäätöksestä käy ilmi, minkä rikoksen osalta syytekynnys ylittyy ja millä perusteella. Tämän jälkeen päätöksestä on ilmettävä syyt, joiden vuoksi toimenpiteistä on luovuttu.

Aluesyyttäjän päätöksessään käyttämät muotoilut jättivät lukijalle epäselväksi, missä teossa ja millä perusteella syytekynnys oli ylittynyt. Lisäksi aluesyyttäjä oli kustannusperusteen täyttymisen edellytyksiä arvioidessaan ottanut huomioon asian oikeudellisen ja näytöllisen hankaluuden, vaikka niiden tulisi ensisijaisesti olla osa harkintaa syytteen nostamisen edellytyksistä.

Kustannusperusteen soveltamisessa harkinnanvara taas liittyy prosessiin ja kysymyksiin näytön saavutettavuudesta suhteessa syytekynnyksen ylittäneen rikosasian laatuun.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota harkinnanvaraisen syyttämättäjättämisen edellytysten täyttymiseen ja päätöksen perustelemiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritti asiassa uuden syyteharkinnan ja teki päätöksen jättää syyttämättä sillä perusteella, ettei asiassa ollut todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.