Hyppää sisältöön

Harri Lindberg valdes till ledande häradsåklagare i Västra Finland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 9.30
Pressmeddelande

 

Riksåklagaren har 20.5.2012 utnämnt häradsåklagare, biträdande chef Harri Lindberg till ledande häradsåklagare för Västra Finlands åklagarämbete från och med 1.8.2013. Tjänsten blev ledig på grund av att den nuvarande ledande häradsåklagaren pensioneras.

Lindberg är vicehäradshövding och 55 år. För tillfället arbetar han som biträdande chef vid Västra Nylands åklagarämbete. Lindberg har arbetat som inspektör vid tullverket under en kort period. Därefter har han varit biträdande länsman under sju års tid och biträdande polisinspektör under ett år. Sedan början av december 1996 har han arbetat som häradsåklagare. Åren 1998 - 2007 arbetade Lindberg som specialåklagare för ekonomiska brott och från och med 1.4.2007 som biträdande chef vid Västra Nylands åklagarämbete.

Lindberg har varit medlem i styrelsen för Syyttäjäyhdistys ry 1997 - 2008. Under denna period har han varit föreningens sekreterare under åren 1998 - 2001 och ordförande åren 2002 - 2008. Lindberg har också verkat som styrelseorförande för Polis-, utsöknings-, åklagar- och magistratjuristernas intressebevakningsorganisation, PUSH rf. under perioden 2005 - 2008. Därtill har han under åren 2002 - 2005 varit medlem i offentliga sektorns utskott vid Finlands Juristförbund rf. samt utskottets ordförande åren 2006 - 2008. Därutöver har han under åren 2007 - 2008 varit ordförande för arbetsmarknadskomittén för samordning av den offentliga och privata sektorns intressebevakning vid Finlands Juristförbund rf . Vidare har han varit i styrelsen för Finlands Juristförbund rf. under perioden 2006 - 2012. Under denna period var han förbundets vice ordförande åren 2007 - 2008 och ordförande åren 2009 - 2012.

Sex personer har sökt tjänsten i fråga, två kvinnliga och fyra manliga sökanden. Alla sökanden är verksamma vid åklagarväsendet för närvarande.

Tilläggsinformation ger häradsåklagare, biträdande chef Harri Lindberg, tel. 040 731 1322 och statsåklagare Olavi Lippu, tel. 050 570 8760.