Hyppää sisältöön

Helsingin poliisilaitoksen johdolle ei syytteitä oikeudenkäytössä kuultavien poliisimiesten uhkaamisesta tai työsyrjinnästä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.11.2016 12.00
Tiedote

Valtakunnansyyttäjänvirastoon tehtyjen tutkintapyyntöjen pohjalta on suoritettu esitutkinta, jossa Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapiota sekä apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäkeä on epäilty rikoksista. Asiakokonaisuudessa on tänään tehty syyttämättäjättämispäätökset molempien osalta.

Aapio on aloittanut poliisipäällikkönä 1.6.2014. Hän on syksyn 2014 ja syksyn 2015 välisenä aikana pitänyt neljä henkilöstöpalaveria. Tutkintapyyntöjen ja sen jälkeen tehtyjen esiselvittelyjen pohjalta Aapion on epäilty henkilöstöpalavereissa uhanneen oikeudenkäynnissä kuultavia eli ns. Aarnio-jutun poliisitodistajia. Samoin hänen on epäilty yllyttäneen kuultavia perättömiin lausumiin.

Esitutkinnan perusteella on selvää, että Aarnio-tutkinnan, tietolähdetoimintaan ja rekisterien käyttöön liittyvien väärinkäytösepäilyjen sekä muidenkin seikkojen johdosta poliisilaitos tai ainakin sen huumetutkinta on ollut kriisitilassa, henkilöstö on voinut pahoin ja vakavien rikosten tutkinta on osin lamaantunut. Henkilöstöpalaverit ovat olleet tarpeen kriisitilan purkamiseksi ja huumetutkinnan toimintakyvyn palauttamiseksi.

Esitutkinnassa on selvinnyt, ettei Aapio ole lainkaan lausunut osaa niistä asioista, joita hänen on väitetty lausuneen. Muilta osin osa kuulijoista on kokenut lausumat painostaviksi. Osa on puolestaan kokenut, että lausumilla on ohjeistettu pysymään totuudessa. Miltään osin ei ole näyttöä siitä, että lausumien tarkoitus olisi ollut uhata oikeudenkäytössä kuultavia, painostaa lausumien sisällön suhteen taikka yllyttää lausumaan perättömiä.

Asiassa on tutkittu myös sitä, ovatko Aapio tai Koskimäki laittomasti syrjineet eräitä alaisiaan huumetutkinnan poliisimiehiä ja esimiehiä tilanteessa, jossa näiden asema on alentunut tai vastoin tahtoa muuttunut.

Poliisilaitoksella on toteutettu heti Aapion päällikkyyden alusta lähtien perusteellinen organisaatiomuutos, jossa on mm. vähennetty esimiestehtäviä sekä rakennettu vastuusuhteita ja tutkintakokonaisuuksia uusiksi. Huumetutkinnan kriisitilaan nähden on selvää, että organisaatiomuutos on voimakkaasti koskettanut huumetutkintaa. Tutkinnanjohtajia ja tutkijoita on siirretty tai omatoimisesti siirtynyt, ryhmänjohtajia on siirretty pois esimiesasemasta, Aarnio-tutkintaan liittyen myös hallinnollisia kuulemisia on pidetty.

Siltä osin kun henkilöitä on siirretty osin vastoin tahtoaankin entistä heikompiin asemiin, on työnantajalla ollut huumetutkinnan kriisitilan sekä tutkinnan toimintakyvyn palauttamisen vuoksi lain tarkoittama painava syy puuttua määräyksin työntekijöiden asemaan heikentäen yksittäisten ihmisten asemaa.

Esitutkinnan perusteella ei ole näyttöä siitä, että Aapio tai Koskimäki olisivat syyllistyneet työsyrjintään tai mihinkään muuhunkaan rikokseen. Heitä kohtaan ei nosteta syytteitä.

Syyttämättäjättämispäätökset (asianro R 16/5661, päätösten numerot 16/2474 ja 16/2475) ovat julkisia ja ne voi tilata Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta (lansi-suomi.sy(at)oikeus.fi).

Lisätietoja: johtava kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, p. 040 731 1322