Hyppää sisältöön

Helsingin syyttäjänviraston tiedote: Syyteharkinta ns. Tekesin tietomurtoa koskevassa asiassa on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 18.11.2016 12.00
Tiedote

Helsingin kihlakunnansyyttäjä Kukka-Maaria Kankaala on tehnyt kolme samansisältöistä syyttämättäjättämispäätöstä ns. Tekesin tietomurtoa koskevassa rikosepäilyssä, joka koski törkeää petosta ja viestintäsalaisuuden loukkausta (5500/R/12692/15). Päätökset on tehty ei näyttöä -perusteella.

Rikoksesta epäiltyinä on ollut kolme mieshenkilöä. Heitä on esitutkinnassa kuultu epäiltyinä törkeästä petoksesta ja viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Esitutkinnan alussa epäiltynä rikosnimikkeenä on ollut myös tietomurto. Rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Epäiltyjen rikosten kohteena on ollut Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ylläpitämä Hakemuspalvelu-niminen verkkopalvelu ja siellä sijaitsevat hakemukset. Epäillyt ovat itse olleet laatimassa yritystään koskevaa hakemusta, ja epäillyn rikoksen tekohetkellä hakemus on ollut keskeneräisenä Tekesin tietokannassa. Hakemuksen tallennusvaiheessa yksi epäillyistä on havainnut mahdollisen tietoturvahaavoittuvuuden, josta hän on ilmoittanut muille. Epäillyt ovat tutkineet löydettyä haavoittuvuutta ja ladanneet ohjelmallista komentoa apunaan käyttäen itselleen tietokannassa olleet hakemukset. Havaitusta haavoittuvuudesta on epäiltyjen toimesta ilmoitettu sekä Tekesin kirjaamoon että Viestintävirastoon. Tekes on tämän jälkeen, saatuaan epäillyiltä tiedon haavoittuvuudesta, korjannut asian.

Em. ilmoituksen lisäksi epäillyt ovat huolehtineet siitä, etteivät ladatut hakemukset ole olleet muiden saatavissa. He ovat selvittäneet asiaa esitutkinnassa ja antaneet poliisille muun muassa pääsyn suojattuihin tietokoneisiinsa. Esitutkinnassa ei löytynyt viitteitä siitä, että tietokannasta ladattuja hakemuksia olisi välitetty epäiltyjen toimesta eteenpäin tai käytetty hyväksi tai että näin olisi ollut edes tarkoitus tehdä. Esitutkinnassa ei myöskään löytynyt viitteitä siitä, että epäillyillä olisi ollut asiassa vahingoittamistarkoitusta.

Rikoksesta epäiltyjä on epäilty ns. törkeästä datapetoksesta. Petosrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että epäillyllä on ollut teon tehdessään tarkoituksena joko hankkia itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä tai vahingoittaa toista.

Esitutkinnassa ei ole saatu näyttöä em. asioista. Näin ollen asiassa ei ole näyttöä siitä, että vastaajien menettely voisi täyttää petoksen tai sen törkeän tekomuodon tunnusmerkistön.

Tekesin verkkopalvelussa on ollut 8 038 uniikkia hakemusta. Koska viestintäsalaisuuden loukkaus on asianomistajarikos, esitutkinnassa selvitettiin, onko niillä tahoilla, joiden hakemuksia tietokannasta on ladattu, asiassa rangaistus- tai korvausvaatimusta. 20 asianomistajaa ilmoitti vaativansa rangaistusta.

Syyteharkinnan aikana rangaistusta vaatineille asianomistajille lähetettiin tiedustelu siitä, ovatko he mahdollisesti halukkaita sovittelemaan asiaa. Tässä vaiheessa 15 asianomistajaa ilmoitti, ettei heillä ollut enää rangaistus- eikä korvausvaatimuksia asiassa. Jäljelle jääneet asianomistajat ja kaikki epäillyt ilmoittivat olevansa halukkaita asian sovitteluun. Sovintoneuvottelujen jälkeen epäillyt sopivat asian neljän asianomistajan kanssa.

Esitutkinnan perusteella epäillyt eivät olisi juuri lukeneet tietokannassa olleita hakemuksia. Sovintoneuvotteluissa epäillyt kertoivat, että he eivät olisi edes lukeneet varsinaisia hakemuksia, vaan olisivat ainoastaan nähneet tai avanneet hakemuksiin liittyviä, asianomistajia yksilöiviä tietoja. Kukaan epäillyistä ei ole myöntänyt avanneensa tai lukeneensa jäljelle jääneen asianomistajan hakemusta.

Kun otetaan huomioon verkkopalvelussa olleiden hakemusten suuri määrä ja edellä mainittu, ei asiassa ole syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä siitä, että epäillyt olisivat viestintäsalaisuuden loukkauksen tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla käsitelleet nimenomaan jäljelle jääneen asianomistajan hakemusta.

Asiassa on tehty kaikkien epäiltyjen osalta samansisältöiset syyttämättäjättämispäätökset.

Päätökset syyttämättäjättämisestä (nrot 16/2527, 16/2529 ja 16/2530, asianro kaikissa 15/10005) ovat tilattavissa Helsingin syyttäjänvirastosta, puh. 029 56 22100.

Lisätiedot: kihlakunnansyyttäjä Kukka-Maaria Kankaala, Helsingin syyttäjänvirasto, puh. 029 56 22330