Hyppää sisältöön

Henkilön epäiltiin syyllistyneen pahoinpitelyyn

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 0.06
Uutinen

Annettu 6.4.2016, dnro 296/21/15

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt epäillyn syytämättä puuttuvan näytön vuoksi vedoten muun muassa asianosaisten ja todistajien kertomusten ristiriitaisuuteen.

Asia otettiin Valtakunnansyyttäjänvirastossa uuteen syyteharkintaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi näyttöä toisin kuin kihlakunnansyytäjä ja katsoi, että epäillyn syyllisyyden tueksi oli olemassa todennäköisiä syitä. Tämän vuoksi ja koska oikeudenkäynnin voitiin olettaa antavan muun muassa kysymysten esittämisen kautta paremmat mahdollisuudet oikeudenkäyntiaineiston arviointiin, syyte määrättiin nostettavaksi.

Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa näyttöä arvioidessaan.

Päätökseen liittyvä syytemääräys tulee julkiseksi, kun asiaa ryhdytään käsittelemään käräjäoikeudessa.

Ratkaisu