Hyppää sisältöön

Huomion kiinnittäminen hyvän hallinnon vaatimuksiin, lain noudattamatta jättäminen, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.8.2016 0.01
Uutinen

Annettu 9.8.2016, dnro 30/41/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on kiinnitännyt kihlakunnansyyttäjän huomiota julkisuuslain ja hyvän syyttäjätavan noudattamiseen.

Kihlakunnansyyttäjä oli antanut haastehakemuksen sisällöstä tietoja lehdistön edustajalle, vaikka asia ei ollut ollut esillä tuomioistuimen istunnossa. Lisäksi kihlakunnansyyttäjä oli antanut tiedot varmistamatta, että vastaajalle oli annettu haastehakemus tiedoksi ennen tietojen antamista. Hyvään syyttäjätapaan kuuluu, että vastaaja saa syytteen tiedokseen ennen sen julkistamista ulkopuolisille.

JulkL 24 § 3 kohta

Ratkaisu