Hyppää sisältöön

Hyvä syyttäjätapa, hyvä asiakaspalvelu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.4.2017 0.02
Uutinen

Annettu 11.4.2017, dnro 26/41/15

Valtionsyyttäjä, syyttäjäntoiminnan yksikön päällikkö on saattanut kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä hyvästä asiakaspalvelusta.

Tapahtuma-aikaan oli ollut voimassa valtakunnansyyttäjän yleinen ohje syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä VKS:2013:1. Ohjeen ensimmäisellä sivulla todetaan, että asioiden laadusta ja työmääristä johtuen syyttäjäntoiminnassa joudutaan jatkuvasti asettamaan käsiteltäviä ja ratkaistavia asioita etusijajärjestykseen.

Toisin kuin kihlakunnansyyttäjä oli kantelijalle lähettämässä sähköpostiviestissä väittänyt, ohjeessa todetaan nimenomaan, että syyteharkinta-asioiden saapumisjärjestystä ei käytännössä voida aina noudattaa asioita ratkaistaessa.

Syyttäjä oli itsekin selvityksessään todennut, että hänen ratkaisujärjestyksensä oli perustunut hänen omaan päätökseensä eikä valtakunnansyyttäjän yleisen ohjeen pakottavuuteen.

Ratkaisu