Hyppää sisältöön

Östra Nylands åklagarämbetets meddelande: Åtal har väckts i en serie båtmotorsstölder

Utgivningsdatum 20.2.2017 13.00 | Publicerad på svenska 19.7.2019 kl. 13.04
Pressmeddelande

Häradsåklagarna Anna-Riikka Ruuth och Camilla Oksanen har väckt åtal mot åtta personer i en serie brott där ca. 100 båtmotorer har blivit stulna runt om i Södra Finland. Det gäller sammanlagt 121 olika brott var av de flesta är grova stölder, stölder och försök till dessa brott. Åtal mot ovannämnda brott har blivit väckt mot fem personer.

Åtal för yrkesmässigt häleri har väckts mot en person. För två personer har åtal väckts för medhjälp till grov stöld.

Åtalen förevisar att gärningarna har begåtts som en del av en organiserad förbrytarorganisation.

Stämningsansökningarna har inlämnats till Östra Nylands tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 16/6336, R 17/702, R 17/739 och R 17/771, tingsrättens ärendenummer R 17/106, R 17/107, R 17/108 och R 17/109). Stämningsansökningarna blir offentliga, då ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, on inte tingsrätten förordnar annat.

Handläggningen av brottshelheten börjar i Östra Nylands tingsrätt den 3.3.2017.

Ingen mer information uppges för tillfället.

Tilläggsinformation: häradsåklagare Anna-Riikka Ruuth tel. 029 56 21242