Hyppää sisältöön

Kantelun käsitteleminen, esimies, apulaispäällikkö, toimivalta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.12.2015 8.00
Uutinen

Annettu 17.12.2015, dnro 408/21/15

Syyttäjänviraston apulaispäällikkönä toimivan kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty toimivaltasäännöksiin käsiteltäessä poliisirikosten tutkinnanjohtajina toimivien kihlakunnansyyttäjien menettelyä ja päätöksiä koskevia kanteluita ja muutosharkinta-asioita syyttäjälaitoksessa.

Apulaispäällikkö oli ratkaissut kantelun ja muutosharkintapyynnön, joka koski saman viraston poliisirikosten tutkinnanjohtajana toimivan kihlakunnansyyttäjän menettelyä ja päätöksiä olla toimittamatta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjän ohjeen VKS:2015:2 mukaan syyttäjään tutkinnanjohtajana kohdistuvat kantelut käsitellään Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Apulaispäälliköllä ei siten ollut toimivaltaa ratkaista kysymyksessä olevaa kantelua ja muutosharkinta-asiaa.

Ratkaisu