Hyppää sisältöön

Käsittelyn viivytyksettömyys. Syyttäjän ratkaisu pyyntöön esitutkinnan toimittamisesta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 2.10.2018 8.17
Uutinen

Annettu 25.9.2018, dnro 79/41/18

Henkilö oli pyytänyt, että syyttäjänviraston syyttäjä pyytää poliisia suorittamaan esitutkinnan asiassa, jossa poliisi oli päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa. Syyttäjänviraston johtava kihlakunnansyyttäjä oli kaksi vuotta myöhemmin antaessaan selvityksen kanteluun syyttäjänviraston vastauksen viipymisestä ilmoittanut kirjallisesti, ettei syyttäjänvirasto ryhdy toimenpiteisiin pyynnön johdosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti syyttäjänviraston huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että syyttäjänvirastoon tulleeseen pyyntöön määrätä esitutkinta toimitettavaksi vastataan ilman aiheetonta viivytystä.

Ratkaisu