Hyppää sisältöön

Kavallus, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste, esitutkinnan riittävyys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 2.8.2016 8.00
Uutinen

Annettu 26.7.2016, dnro 130/21/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi ja uuden syyteharkinnan tehtäväksi törkeänä kavalluksena tutkitussa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä ei näyttöä -perusteella.

Kysymys on ollut tilanteesta, jossa yhdistyksen pitämän ravintolan ravintolanhoitajan on epäilty anastaneen ravintolan varoja.

Esitutkinnassa on jäänyt epäselväksi mm., miten tilitettävien rahojen säilyttäminen ja käsittely oli ohjeistettu sekä miten ja kenen toimesta se käytännössä oli hoidettu. Selvitykset syyteharkintaratkaisun tekemiseksi olivat olleet puutteelliset.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on toimittanut päätöksensä kihlakunnansyyttäjälle vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Ratkaisu