Hyppää sisältöön

Kiristys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.5.2015 9.56
Uutinen

Annettu 18.5.2015, Dnro 428/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt syytteen nostettavaksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyvää kiristystä koskevassa asiassa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan (458/2011) perusteella päätös on salassa pidettävä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka tuomioistuin asiasta toisin päättää.

Ratkaisu