Hyppää sisältöön

Kokonaiskuva harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta löytyy nyt yhdeltä verkkosivulta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.5.2018 15.00
Tiedote

Viranomaisten yhteistyöllä ylläpidettävä verkkosivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi kokoaa yhteen kaiken harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän julkisen materiaalin.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia, ja viranomaisyhteistyön ja tietojen jakamisen laajuus on ainutlaatuista koko maailmassa. Nyt julkaistun verkkosivuston kautta nämä tiedot tuodaan kootusti esille. Tämä parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin.

Syyttäjälaitos on omalta osaltaan mukana harmaan talouden torjunnassa puolustamassa tervettä taloudellista toimintaa niin elinkeinoelämässä kuin julkisella sektorilla. Syyttäjälaitoksen konkreettisin torjuntatyökalu on liiketoimintakielto sekä rikokseen perustuvana seuraamuksena että hallinnollisena ennaltaehkäisevänä turvaamistoimena.

Torjunta kuuluu kaikille

www.harmaa-talous-rikollisuus.fi -sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Yhtenä sivuston tarkoituksena on osoittaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä hyötyvät kaikki: viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.

Syyttäjän tehtävät harmaan talouden rikosasioissa

- Syyttäjälaitoksen tehtävänä on saattaa harmaan talouden toimijoita rikosoikeudelliseen vastuuseen, muistuttaa valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta Valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Harmaan talouden torjunnassa syyttäjän tehtävänä on olla aktiivisesti mukana rikosasian käsittelyssä esitutkintavaiheesta lainvoimaiseen tuomioon asti. Harmaan talouden rikokset ovat useimmiten verorikoksia, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia, työeläkevakuutusmaksupetoksia ja rekisterimerkintärikoksia. Mukana on myös korruptiorikoksia, petoksia, avustuspetoksia ja rahanpesua. Näissä asioissa rikosprosessit voivat kestää useita vuosia. Vaativimmat ja laajimmat harmaan talouden rikoskokonaisuudet ovat syyttäjälaitoksessa talousrikoksiin erikoistuneiden syyttäjien vastuulla.

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Sivuston toteutushanke on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.