Hyppää sisältöön

Kotirauhan rikkominen, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.10.2013 0.00
Uutinen

Annettu 14.10.2013, dnro 167/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan kotirauhan rikkomista koskevassa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella.

Kysymys on ollut asunto-osakeyhtiön osakkaan oleskelusta toisen osakkaan hallinta-alueella, jolla olevan kaivon käyttämisen oikeudesta osakkailla on ollut eri näkemys. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi syytteen nostamisen edellyttämän näytön olevan olemassa siltä osin kuin ensin mainittu osakas on saamistaan poistumiskäskyistä huolimatta tarpeettomasti viipynyt toisen osakkaan hallinta-alueella. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kuitenkin päättänyt jättää syytteen nostamatta vähäisyysperusteella.

Kihlakunnansyyttäjän ei ole katsottu ylittäneen harkintavaltaansa syyttämättä jättämiseen päätyessään.

Ratkaisu