Hyppää sisältöön

Kunnianloukkaus, syyteharkinnan suorittaminen riittävässä laajuudessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.12.2013 0.00
Uutinen

Annettu 11.12.2013, dnro 455/21/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti kunnialoukkausta koskevan asian uuteen syyteharkintaan. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut syyteharkinnassaan ja syyttämättäjättämispäätöksessään ottanut kantaa kaikkiin niihin tekoihin, joista esitutkinta-aineiston valossa oli katsottava vaaditun rangaistusta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi tässä tapauksessa, että tekoa oli pidettävä vähäisenä, minkä vuoksi syyte jätettiin nostamatta vähäisyysperusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että syyteharkinta tulee suorittaa riittävässä laajuudessa.

Ratkaisu