Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen syyttäjänviraston tiedote: Ei syytteitä kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksen saattueharjoituksessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.7.2018 14.16
Tiedote

Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta reserviläisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta, joka sattui Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksen saattueharjoituksessa 27.10.2016. Asiassa epäiltiin neljää puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuulunutta ammattisotilasta sekä yhtä koulutettavana ollutta reserviläistä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.

Tapauksessa on ollut kyse Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksen toimeenpanemasta, Libanoniin lähetettävälle kriisinhallintajoukolle tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta, jonka yhtenä osana on ollut saattueharjoitus. Harjoituksessa sotilaat ovat viidestä ajoneuvosta koostuneena ajoneuvosaattueena suojanneet niin sanotun VIP-ajoneuvon kulkua mielenosoittajajoukon läpi.

Saattueeseen kuuluneiden, hidasta hölkkävauhtia edenneiden kahden panssaroidun PASI-miehistönkuljetusajoneuvon miehistö on ollut jalkautuneena saattueen ajoneuvojen sivuille. Tilanteessa panssariajoneuvon rinnalla liikkunut reserviläinen on kaatunut, jäänyt vaunun alle ja saanut niin pahoja vammoja, että on menehtynyt.

Neljän harjoituksessa kouluttajana toimineen sotilaan ja panssariajoneuvon vaununjohtajana toimineen, koulutukseen osallistuneen reserviläisen on epäilty rikkoneen palvelukseen kuuluvia velvollisuuksiaan tai ohjesäännöllä tai muulla tavoin annettuja määräyksiä.

Syyttäjä on katsonut, että esitutkinnassa ei ole saatu syytteen nostamiseksi näyttöä siitä, että kukaan epäillyistä olisi rikkonut määräyksiä, menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti tai muulla tavoin huolimattomasti, vaan kyseessä on ollut valitettava tapaturma.

Asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätökset 18/1466, 18/1467, 18/1468, 18/1469 ja 18/1470. Ne ovat tilattavissa Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta osoitteesta [email protected] tai numerosta 029 562 6524.