Hyppää sisältöön

Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston tiedote: Ei syytteitä epäillyistä räjähderikoksista

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.12.2018 11.36
Tiedote

Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Jenni Korvenmaa on jättänyt syytteet nostamatta Suomen Ilotulitus Oy:n toiminnassa epäillystä räjähderikoksesta. Syyttäjän mukaan ei ole näyttöä siitä, että laadunvalvonnasta vastaavien henkilöiden voitaisiin katsoa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tuoneen maahan lupaehtojen vastaisia tai muuten viallisia ilotulitteita ja saattaneen niitä markkinoille laiminlyöden maahantuojan laadunvalvontavastuuta.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon oli vuodenvaihteesta 2015–2016 tullut viisi vakavaa käsivammaa, jotka olivat kuluttajien ilmoitusten mukaan syntyneet rakettilajitelmilla Napoleon ja Tähtirieha. Lajitelmat olivat sisältäneet mm. kolme kappaletta Jumbo-raketteja. Käyttäjien mukaan lajitelmissa oli ollut yksi ylimääräinen, pyöreä ilotulite.

Tukes on yhdessä maahantuojan, Suomen Ilotulitus Oy:n kanssa tutkinut kyseiset, myymättä jääneet rakettilajitelmat. Kaikkiaan tutkittiin 4230 Jumbo-rakettia, joista rikkoutuneita oli 341. Tutkimusten perustella vaikutti siltä, että Jumbo-raketin efektikuoren ja ajomoottorin rungon välinen liimaus ei ollut riittävän kestävä, mistä syystä osa raketeista oli rikkoutunut kuljetuksessa ja osa normaalissa käsittelyssä.

Suomen Ilotulitus Oy:n ja sen taustahenkilöiden epäiltiin syyllistyneen räjähderikokseen tuomalla tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta maahan lupaehtojen vastaisia tai muuten viallisia ilotulitteita ja saattamalla niitä markkinoille laiminlyöden maahantuojan laadunvalvontavastuuta. Pyroteknisten tuotteiden maahantuojan on riittävällä laadunvalvonnalla varmistettava, että tuotteet ovat ennen myyntiä tai luovutusta edellytettyjen vaatimusten mukaisia.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemän tutkintapyynnön lisäksi myös Suomen Ilotulitus Oy:n entinen työntekijä oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen Suomen Ilotulitus Oy:n toiminnasta. Tämän rikosilmoituksen osalta on esitutkinnassa pyritty selvittämään rakettien maahantuontiin ja pyromassoihin liittyviä kysymyksiä sekä Suomen Ilotulitus Oy:n laadunvalvonnan asianmukaisuutta ja oikeellisuutta.

Esitutkinnan perusteella Suomen Ilotulitus Oy on noudattanut tekoaikana 1.1.2014–1.1.2016 voimassa olleita räjähteiden maahantuontia sekä turvallisuutta sääteleviä lakeja ja asetuksia. Lait, asetukset ja Tukesin ohje K6-2009 eivät ole velvoittaneet maahantuojaa tutkimaan rakettien räjähdeaineiden massoja, eikä asianmukaisissa koeammunnoissa ollut havaittu poikkeavaa rakettien liimauksessa ja toiminnassa. Tukes ei ole löytänyt huomautettavaa valvomistaan koeammunnoista eikä laadunvalvontapöytäkirjoista.

Lisäksi esitutkinnassa selvisi, että ainoa laitos, joka Suomessa tekee ilotulitteille rakennetutkimuksia, on Puolustusvoimien tutkimuslaitos, ja pyromassojen selvittämiseen vaaditaan tutkimuslaboratoriota. Jumbo-rakettien osalta on esitutkinnassa ollut kyse joulukuussa 2015 saapuneessa erässä olleesta yhdestä raketista, jonka hajotusmassan poikkeama oli tavallista suurempi, mutta missään tutkitussa Jumbo-raketissa ei tuotteen kokonaismassa ollut yli sallitun.

Muutoinkaan ei havaituilla poikkeamilla ole ollut vaikutusta tuotteen käyttöturvallisuuteen. Suomen Ilotulitus Oy:n asianmukaisessa ja lain vaatimassa laadunvalvonnassa ei näitä poikkeamia olisi mitenkään voitu havaita.

Lisäksi syyttäjä on ottanut päätöstä tehdessään huomioon, että Suomen Ilotulitus Oy:n raketeille on vuodesta 2015 lähtien tehty laadunvalvontaan liittyvä, vapaaehtoinen "pre-checking" ennen tuotteiden maahantuontia. Ilotulitteita on myös käsitelty ohjeiden vastaisesti sytyttämällä tai räjäyttämällä viallinen ilotulite kädessä. Näin ollen ei ole näyttöä siitä, että edellä mainittuna tekoaikana Suomen Ilotulitus Oy:n laadunvalvonnasta vastaavat henkilöt olisivat tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tuoneet maahan lupaehtojen vastaisia tai muuten viallisia ilotulitteita ja saattaneet niitä markkinoille maahantuojan laadunvalvontavastuuta laiminlyöden.

Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 18/2621, 18/2622 ja18/2623, asianro R 17/7476) voi tilata Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastosta, puh. 029 56 21 000.