Hyppää sisältöön

Liikennerikkomus, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste, korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.7.2015 0.00
Uutinen

Annettu 2.7.2015, dnro 132/21/15

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut uuteen syyteharkintaan eläinsuojelurikoksena ja liikennerikkomuksena tutkitun asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä näytön puuttumisen johdosta.

Kysymys on ollut tilanteesta, jossa asianomistajan koira on jäänyt epäillyn auton alle. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on eläinsuojelurikoksen sijasta arvioinut tekoa liikennerikkomuksena, koska eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö ei ole soveltunut epäiltyyn tekoon. Hän on tehnyt kuitenkin päätöksen jättää syyte nostamatta, koska riittävää näyttöä ajoneuvon kuljettajalle kuuluvan yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta ei ole ollut.

Asiassa on epäilty myös liikennerikkomusta, koska epäilty ei ole pysähtynyt asiaa tapahtuman jälkeen selvittämään. Korkeimman oikeuden ennen syyteharkinnan valmistumista antaman ennakkoratkaisun 2014:67 valossa apulaisvaltakunnansyyttäjä on katsonut, ettei epäilyn toimissa tältä osin ole ollut kysymys rangaistavasta teosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen harkita syyteharkinnassaan myös muiden kuin esitutkintaviranomaisen valitsemien rikosnimikkeiden soveltuvuutta epäiltyyn tekoon sekä tarpeeseen tuntea oman alan ennakkotapausratkaisujen vaikutus syyteharkintaan.

Ratkaisu