Hyppää sisältöön

Menettely, viipyminen, rekisteröiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.9.2022 15.39
Uutinen

Annettu 13.9.2022, dnro 007/41/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalle johtavan aluesyyttäjän huomiota siihen, että asiat rekisteröidään asiarekisteriin viipymättä.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 25 §:n mukaan viranomaisen on viipymättä rekisteröitävä sille saapunut asiakirja asiarekisteriin. Tässä tapauksessa syyttäjäalueelle toimitettua pyyntöä esitutkinnan toimittamisesta ei ollut rekisteröity viipymättä vaan vasta yli kolmen viikon kuluttua asiakirjan saapumisesta.

Koska ei voitu riittävällä tarkkuudella selvittää, ketkä yksittäiset virkamiehet olivat menetelleet asiassa virheellisesti, apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti syyttäjäalueen päällikön huomiota rekisteröimisen asianmukaisuuteen.