Hyppää sisältöön

Oulun syyttäjänviraston tiedote: Syytteitä nostettu Kittilän kuntapäättäjiä vastaan

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 13.10.2017 10.15
Tiedote

 

Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen ovat 13.10.2017 nostaneet syytteitä Kittilän kunnan luottamushenkilöitä vastaan seuraavasti:

– Kittilän kunnanhallituksen kahdeksaa jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä (syyttäjän asianumero R 17/3423, käräjäoikeuden asianumero R 17/984). Syyte koskee heidän osallistumistaan päätöksentekoon 16.12.2013 Kittilän kunnanhallituksessa. Kyseisessä kokouksessa kunnanhallitus on päättänyt peruuttaa tutkintapyynnön, jonka kunnanjohtaja Anna Mäkelä on tehnyt 5.12.2013 Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajasta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus on myös päättänyt antaa Oy Levi Ski Resort Ltd:n yhtiökokousedustajille omistajaohjausta irtisanotun toimitusjohtajan palauttamiseksi tehtäväänsä.

– Kittilän kunnan neljäätoista kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syytteet työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä (syyttäjän asianumero R 17/3424, käräjäoikeuden asianumero R 17/985). Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten on väitetty kohdelleen kunnanjohtaja Mäkelää epäasiallisesti ja asettaneen hänet epäedulliseen asemaan hänen 5.12.2013 tekemänsä tutkintapyynnön johdosta. Mäkelän virkatehtäviä on vaikeutettu eri tavoin, häntä kohtaan on käyttäydytty epäasiallisesti ja hänet on irtisanottu 17.11.2014. Työrikoksissa väitetty menettely tulee arvioitavaksi myös virka-aseman väärinkäyttämisenä.

– Kittilän kunnan viittä tilapäisen valiokunnan jäsentä, kahtakymmentäyhtä kunnanvaltuuston jäsentä ja yhtä varajäsentä sekä neljäätoista kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä (syyttäjän asianumero R 17/1951, käräjäoikeuden asianumero R 17/983). Syyte koskee kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomiseen liittyvää valmistelua tilapäisessä valiokunnassa, päätöksentekoa kunnanvaltuustossa 17.11.2014 ja irtisanomispäätöksen täytäntöönpanoa kunnanhallituksen kokouksissa 24.11.2014–16.3.2015. Lisäksi tilapäisen valiokunnan sihteeriä vastaan on nostettu syyte avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Asiakokonaisuudessa on epäilty myös yhtä kunnanhallituksen varajäsentä virka-aseman väärinkäytöstä sekä kahta tilapäisen valiokunnan jäsentä, yhtä kunnanhallituksen varajäsentä ja kunnanvaltuuston jäsentä työrikoksista. Heidän osaltaan on tehty syyttämättäjättämispäätökset näytön puuttumisen perusteella (asianumero 17/3424 päätösnumerot 17/1511, 17/1512 ja 17/1513 sekä asianumero 17/1951, päätösnumero 17/1510).

Koska samassa asiassa on nostettu syyte, syyttämättäjättämispäätökseen liittyvä esitutkinta-aineisto ja haastehakemukset tulevat julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Haastehakemukset on toimitettu Lapin käräjäoikeuteen perjantaina 13.10.2017.

Syyteharkinnassa ovat vielä rikosepäilyt koskien Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajan hissihankintaa ja kolmen luottamushenkilön hankkiman oikeudellisen asiantuntija-avun laskutusta. Syyteharkinta näiden osalta pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja: kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen, puh. 029 56 29019, ja Sari Anttonen, puh. 029 56 29028