Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen, päätöksen kumoaminen, syytemääräys, törkeä petos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.8.2023 10.25
Uutinen

Annettu 25.7.2023, dnro SY/2508/2022

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän ei näyttöä -perusteella tekemän päätöksen jättää syyttämättä törkeää petosta koskevasta asiassa ja otti asian uudelleen ratkaistavaksi. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että aluesyyttäjä oli perustellut päätöksensä puutteellisesti, kun hän oli jättänyt siinä kokonaan arvioimatta syytteen puolesta puhuvan näytön, jonka asianomistajataho oli toimittanut. Aluesyyttäjä oli kuitenkin kommentoinut kyseistä näyttöä ja sen merkitystä julkisuudessa. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi aluesyyttäjän tietoon käsityksensä syyttämättäjättämispäätöksen perustelemisesta ja hyvän syyttäjätavan mukaisesta menettelystä. Syyttäjän päätöksen perustelujen tulee ilmetä sekä asianosaisille että yleisölle ensisijaisesti syyttäjän kirjallisesta päätöksestä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki asiassa uuden syyteharkinnan ja määräsi nostamaan syytteen törkeästä petoksesta.

Aluesyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa päätyessään asiassa syyttämättäjättämiseen.