Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen, syyttäjän velvollisuudet, asianomistajan tiedusteluun vastaaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 13.10.2016 0.03
Uutinen

Annettu 7.10.2016, dnro 95/41/16

Kihlakunnansyyttäjä oli päätöksessään todennut, ettei hän yhdy asianomistajan nostamiin syytteisiin. Puolitoista vuotta tämän jälkeen, asianomistajan yksin ajaman rikosasian ollessa vireillä käräjäoikeudessa, asianomistaja oli pyytänyt syyttäjältä vastauksia kysymyksiin, jotka hän esitti syyttäjän ratkaisun johdosta. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut vastannut asianomistajan tiedusteluun.

Asianomistajan pyytämillä lisäperusteluilla ei näytä olleen merkitystä syyttäjän tekemän ratkaisun taikka tuomioistuimessa vireillä olleen asian kannalta. Kihlakunnansyyttäjällä ei siten ole ollut velvollisuutta antaa yksityiskohtaisia vastauksia asianomistajan esittämiin kysymyksiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksen, että syyttäjän tehtävien asianmukainen suorittaminen olisi kuitenkin edellyttänyt, että kihlakunnansyyttäjä olisi vastannut asianomistajan esittämään tiedusteluun ja vastauksessaan vähintäänkin todennut, ettei hänellä ollut syytä muuttaa eikä perustella enempää asiassa antamaansa ratkaisua asianomistajan esittämien kysymysten johdosta.

Ratkaisu