Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen, tarpeettomat perustelut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 18.6.2020 16.40
Uutinen

Annettu 10.6.2020, dnro 281/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut ohjaavana käsityksenään, että maininta asianomistajan ja rikoksesta epäillyn aiemmista erimielisyyksistä ja tutkintapyynnöistä oli ollut tarpeeton käsiteltävänä olevan esitutkinnan rajoittamisasian kannalta. Asianomistaja oli arvostellut rajoittamispäätöksen perusteluja. Aluesyyttäjä oli itsekin todennut selvityksessään, ettei rajoitettavaksi esitetyssä kunnianloukkauksessa ollut ollut kyse näistä muista ilmoituksista.

Valtakunnansyyttäjän esitutkinnan rajoittamisesta antaman ohjeen (VKS:2016:5) mukaan asian ratkaisuun vaikuttavina tosiseikkoina tulisi mainita ainoastaan ne, jotka välittömästi tukevat päätöksen lopputulosta. Tällä edistetään päätöksen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä.