Hyppää sisältöön

Päätös syyttämättä jättämisestä, harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen, perusteluvelvollisuuden laiminlyönti

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.4.2021 11.28
Uutinen

Annettu 31.3.2021, dnro 504/21/20

Aluesyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä. Perusteluissaan syyksi lukemisen osalta hän oli katsonut, että tehdyn esitutkinnan perusteella olisi ollut todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan pelkkä viittaus esitutkintaan ei täytä lain edellytystä, että päätös syyttämättä jättämisestä on perusteltava (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 6a § 2 momentti). Perusteluista on ilmettävä ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut käsityksensä aluesyyttäjän tietoon.