Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, perusteluvelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.12.2019 15.21
Uutinen

Annettu 28.11.2019, dnro 97/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut aluesyyttäjän tietoon ohjaavassa tarkoituksessa käsityksensä syyttämättäjättämispäätöksen perusteluvelvollisuudesta.

Syyttämättäjättämispäätöksen perusteluista on muun ohella ilmettävä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu. Syyttäjän näkemys siitä, miksi epäilty kunnianloukkaus oli ollut lajityypissään vähäinen, miltä osin epäiltyyn rikokseen oli sovellettu myös lainkohdista ilmennyttä kohtuusperustetta ja miksi tärkeä yksityinen etu ei ollut vaatinut syytteen nostamista, ovat tässä tapauksessa käyneet ilmi vasta syyttäjän antamasta selvityksestä.