Hyppää sisältöön

Päätös syyttämättä jättämisestä, syyttäjän perusteluvelvollisuus, näytön punninta ja analyysi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.8.2022 9.16
Uutinen

Annettu 19.8.2022, dnro 255/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut ohjaavana käsityksenään, että saadun näytön punninta syytteen puolesta ja sitä vastaan ei tarkoita esitutkinnan sisällön selostamista vaan esiin tulleiden seikkojen merkityksen analyysia epäillyn rikoksen tunnusmerkistön kannalta. 

Aluesyyttäjä oli syyttämättäjättämispäätöksensä perusteluissa todennut, että suoritetun esitutkinnan perusteella rikoksesta epäillyn ei voitu osoittaa anastaneen asianomistajan varoja. Pelkkä syyttäjän johtopäätös ilman näytön punnintaa puolesta ja vastaan voi jättää epäselväksi, mihin selvitykseen päätös on perustunut. Napakka analyysi ei myöskään lisää syyteharkinta- tai käsittelyaikaa. 

Ratkaisu