Hyppää sisältöön

Päätös syyttämättä jättämisestä, vähäisyysperuste, tärkeä yleinen tai yksityinen etu, perusteluvelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 20.12.2019 11.58
Uutinen

Annettu 9.12.2019, dnro 43/41/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut aluesyyttäjän tietoon ohjaavassa tarkoituksessa käsityksensä syyttämättäjättämispäätöksen perusteluvelvollisuudesta.

Aluesyyttäjän olisi tullut sisällyttää päätökseensä kokonaisuudessaan kunnianloukkausrikoksen vähäisyysarviointiin liittyneet seikat, jotka hän kertoi selvityksessään. Lisäksi hänen olisi tullut perustella, miksi tärkeä yleinen ja yksityinen etu eivät vaatineet syytteen nostamista.

Valtakunnansyyttäjän yleisen ohjeen (VKS:2016:6) mukaan yleiseen ja yksityiseen etuun liittyvät näkökohdat otetaan huomioon myös vähäisyysperustetta sovellettaessa, vaikka sellaista ei ole laissa nimenomaan edellytetty.