Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.2.2017 0.00
Uutinen

Annettu 10.2.2017, dnro 255/21/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt syytteen nostettavaksi pahoinpitelynä tutkitussa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä ei näyttöä -perusteella.

Kysymys on ollut tilanteesta, jossa kahta henkilöä ravintolasta poistanut henkilö on tullut toisen poistettavista pahoinpitelemäksi. Syyttäjä on ensin syyttänyt näistä yhtä, joka on osoittautunut tekijän kanssa olleeksi henkilöksi. Uuden esitutkinnan jälkeen, jossa epäiltynä on kuultu toista näistä henkilöistä, syyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta kyseistä henkilöä vastaan ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä jälkimmäisessä tutkinnassa epäiltyä henkilöä pahoinpitelystä ja määrännyt syytteen nostettavaksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ole katsonut, että kihlakunnansyyttäjä olisi ollut esteellinen jälkimmäistä päätöstä tehdessään. Päätöksen tehnyt kihlakunnansyyttäjä ei ole enää syyttäjälaitoksen palveluksessa.

Ratkaisu