Hyppää sisältöön

Petos, omakotitalon kauppa, kaupan kohteen virhe, myyjän tiedoksiantovelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.5.2017 7.00
Uutinen

Annettu 4.5.2017, dnro 306/21/15

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi törkeästä petoksesta omakotitalon myyjää vastaan. Kihlakunnansyyttäjä oli riittämättömän näytön vuoksi jättänyt kaksi henkilöä syytteeseen asettamatta. Ostajan syyttämättäjättämispäätöksestä tekemän kantelun johdosta poliisia pyydettiin suorittamaan lisätutkintaa. Sen jälkeen apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi yhtä henkilöä vastaan.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut käyttänyt väärin harkintavaltaansa.

Syytemääräys tulee julkiseksi, kun asia on ollut käräjäoikeudessa suullisessa käsittelyssä ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Ratkaisu