Hyppää sisältöön

Petos, tahallisuus, esitutkinnan riittävyys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.5.2015 10.01
Uutinen

Annettu 19.5.2015, Dnro 111/21/15

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta epäiltyä petosta koskevassa asiassa riittämättömän näytön vuoksi. Päätöksen mukaan ei ollut riittävän luotettavaa näyttöä tahallisesta erehdyttämisestä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ensin pyytänyt lisätutkintaa toimitettavaksi ja sen jälkeen määrännyt syytteen nostettavaksi petoksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöksen perustelut on saatettu kihlakunnansyyttäjän tietoon. Lisäksi kihlakunnansyyttäjän tietoon on saatettu käsitys, jonka mukaan syyttäjän aktiivisen roolin mukaista olisi ollut lisätutkinnassa selvittää, oliko petosrikoksesta ja taloudellisesta väärinkäytöksestä epäillyn henkilön väite luotettava, kun hän kertoi tarkoituksestaan maksaa erehdyttämällä saamansa pikalainat takaisin.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan (458/2011) perusteella päätös on salassa pidettävä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka tuomioistuin asiasta toisin päättää.

Ratkaisu