Hyppää sisältöön

Poliisin tekemäksi epäilty rikos, esitutkintakynnys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.49
Uutinen

Annettu 16.1.2007, dnro 470/21/06

Kantelun johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi kihlakunnansyyttäjän poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnanjohtajana huolehtimaan siitä, että epäiltyä virkavelvollisuuden rikkomista ja pahoinpitelyä koskevassa asiassa toimitetaan esitutkinta. Toinen kihlakunnansyyttäjä oli aiemmin tutkinnanjohtajana tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, koska ei ollut syytä epäillä rikosta.

Asianomistajan rikosilmoituksessaan ja kantelukirjoituksessaan esittämä tapahtumienkulku poikkesi keskeisiltä osilta siitä, mitä päätöksessä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja sen perusteena olleessa tutkintailmoituksessa oli tapahtumista kerrottu. Ketään tapahtumapaikalla ollutta henkilöä ei ollut kuulusteltu asiassa, vaikka asianomistajan mukaan hänen lisäkseen yksi todistaja oli nähnyt tapahtuman. Tutkintailmoitusta ei voitu pitää todisteena riidanalaisista seikoista. Asianomistajan kertomuksen perusteella oli syytä epäillä, että joko toinen poliisimies tai molemmat poliisimiehet olivat tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneet virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, kun asianomistaja oli kaadettu maahan ja kun poliisikoiran oli sallittu purra häntä. Asiassa oli syytä epäillä myös pahoinpitelyä tai vammantuottamusta. Asiassa ei ollut esitetty sellaisia todisteita, jotka osoittaisivat, ettei asianomistajan kertomus pitänyt paikkaansa.

Ratkaisu