Hyppää sisältöön

Poliisirikos, perusteleminen, pidättäminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.11.2022 16.41
Uutinen

Dnro 271/21/21, annettu 26.10.2022

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalle aluesyyttäjän huomiota tarkkuuteen pakko-keinoja koskevien säännösten soveltamisessa.

Aluesyyttäjä oli poliisirikosasian tutkinnanjohtajana päättänyt jättää esitutkinnan toimittamatta poliisin menettelystä erään esitutkinnan yhteydessä. Aluesyyttäjä oli perustellut päätöstään muun ohella sillä, että pidättämisen edellytykset olivat kyseisessä esitutkinnassa täyttyneet pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n 1-kohdan nojalla, koska yhden epäillyn rikoksen enimmäisrangaistus oli yli kaksi vuotta vankeutta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi päätöksessään, että pidättäminen mainitun lainkohdan nojalla edellyttää, ettei epäillystä rikoksesta ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Koska kaikista epäillyistä rikoksista oli tässä tapauksessa säädetty myös lievempi rangaistus kuin kahden vuoden pituinen vankeusrangaistus, ei pidättäminen ollut aluesyyttäjän mainitsemalla perusteella mahdollista.

Koska muitakaan pidättämistä koskevia erityisiä edellytyksiä ei ollut ilmennyt myöskään aluesyyttäjän mielestä, oikea johtopäätös olisi ollut se, etteivät pidättämisen edellytykset olleet lainkaan täyttyneet.