Hyppää sisältöön

Poliisirikos, tutkinnanjohtajuus, perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.5.2021 21.20
Uutinen

Annettu 20.4.2021, asianumero 072/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen, jonka tämä oli tehnyt poliisirikosasian tutkinnanjohtajana. Kihlakunnansyyttäjä oli päättänyt jättää esitutkinnan toimittamatta, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että kihlakunnansyyttäjä oli päätöksensä sanamuodosta päätellen arvioinut eri menettelyä kuin sitä, mitä asianomistaja oli arvostellut.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki asiassa uuden esitutkintapäätöksen, jossa hän arvioi asianomistajan arvostelemaa poliisimiehen menettelyä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi esitutkintapäätöksessään, että poliisimiestä ei ollut edelleenkään syytä epäillä rikoksesta, minkä vuoksi hän ei määrännyt esitutkintaa toimitettavaksi.

Asia ei antanut aihetta muuhun kuin että apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen saattoi ratkaisunsa kyseisen syyttäjän tietoon.