Hyppää sisältöön

Riittävä esitutkinta, päätös syyttämättä jättämisestä, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen, valtakunnansyyttäjän ohjeiden noudattaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.3.2020 15.36
Uutinen

Annettu 25.2.2020, dnrot 196/21/19 ja 197/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt aluesyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuksiin tehdä syyteharkintansa riittävän esitutkinnan perusteella sekä laatia ja perustella syyttämättäjättämispäätökset asianmukaisesti ja valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Kahden syyttämättäjättämispäätöksen tapahtumatiedoista oli puuttunut kokonaan selostus siitä, millä menettelyllä syyttämättä jätettyjen oli epäilty syyllistyneen kunnialoukkaukseen ja kotirauhan rikkomiseen. Asiaa ei myöskään ollut selvitetty esitutkinnassa niin, että se olisi riittänyt syyteharkinnan pohjaksi – esimerkiksi vainoamisesta tehtyä rikosilmoitusta ei ollut tutkittu lainkaan. Myös johtopäätökset, jotka syyttäjä oli tehnyt esitutkinnan perusteella, olivat olleet virheelliset.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kumonnut aluesyyttäjän päätökset syyttämättä jättämisestä ja määrännyt johtavan aluesyyttäjän tai hänen määräämänsä uuden syyttäjän jatkamaan esitutkintaa, tekemään uuden syyteharkinnan tarvittavassa laajuudessa ja huolehtimaan syyttäjäntehtävistä koko asiassa.