Hyppää sisältöön

Riittävä esitutkinta, päätös syyttämättä jättämisestä, syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.3.2020 15.12
Uutinen

Annettu 25.2.2020, dnro 70/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt aluesyyttäjän huomiota asianmukaiseen menettelyyn syyttämättäjättämispäätöksen peruuttamispyynnön käsittelyssä.

Syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. Peruuttamispyyntöön on annettava kirjallinen päätös, jotta peruuttamista pyytänyt asianosainen saa perustellun ratkaisun pyyntöönsä.

Kantelu valtakunnansyyttäjälle ei ole varsinainen eikä ylimääräinen muutoksenhakukeino syyttäjän antamaan päätökseen. Asioita, jotka kuuluvat ratkaistavaksi paikallissyyttäjän omalla toimivallalla – kuten aiemmin ratkaistuun asiaan saadun uuden selvityksen arviointi – ei tule ohjata valtakunnansyyttäjän ratkaistavaksi kanteluasiana.