Hyppää sisältöön

Riittävä esitutkinta, perustelujen vakuuttavuus, syyttäjänmääräys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.12.2014 8.02
Uutinen

Annettu 25.11.2014, Dnro 38/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt Salpausselän syyttäjänviraston johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän huolehtimaan siitä, että poliisi suorittaa asiassa lisätutkinnan ja sen jälkeen hoitamaan syyttäjäntehtävät kantelun kohteena olevassa asiassa.

Kihlakunnansyyttäjä oli kunnianloukkausta ja laitonta uhkausta koskevassa asiassa tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä "ei näyttöä" -perusteella. Päätöksessä ei oltu arvioitu eikä esitutkinnassa tutkittu kaikkia asiaan liittyviä kirjoituksia. Syytteen nostamista tukevien ja sitä vastaan puhuvien seikkojen punninnasta tulee ilmetä, miksi syyllisyyden tueksi esitetty näyttö ei riitä syytteen nostamiseen. Tällä arvioinnilla on keskeinen merkitys ratkaisun perustelujen vakuuttavuudelle.

Syyttäjän tulee tehdä syyteharkintansa vasta riittävän esitutkinnan jälkeen. Se mikä milloinkin on riittävää, vaihtelee asiasta ja rikoksen selvittämisintressistä riippuen. Syyttämättäjättämispäätöksen perustelut ja saatu selvitys huomioon ottaen asiassa ei ole selvitetty, onko siinä vielä saatavissa lisäselvitystä ja oliko syyttäjän päätökset tehty riittävän esitutkinnan jälkeen.

Ratkaisu