Hyppää sisältöön

Salakatselu, kotirauhan suoja, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä –peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 20.8.2014 8.00
Uutinen

Annettu 7.8.2014, dnro 311/21/13

Henkilön epäiltiin salakatselleen toista henkilöä tämän kotirauhan suojan piirissä. Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, ettei näyttö riittänyt salakatselun tunnusmerkistön täyttymiseen, kun kuvattu henkilö ei ollut tunnistettavissa kuvasta riittävällä varmuudella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi asiaa ja näyttöä toisin. Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisun mukaan asiassa täyttyy rikoksen tunnusmerkistö ja syytteen nostaminen salakatselusta olisi ollut vallitsevan oikeuskäytännön mukainen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettavaksi salakatselusta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota tunnusmerkistön täyttymisen asianmukaiseen arviointiin ja vallitsevan oikeuskäytännön huomioon ottamiseen.

Ratkaisu