Hyppää sisältöön

Salassapitorikos, esitutkinnan rajoittaminen, tutkinnanjohtajan esitys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.9.2015 0.00
Uutinen

Annettu 19.8.2015, dnro 145/21/15

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut uuteen harkintaan asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta salassapitorikosasiassa. Kysymys on ollut tilanteesta, jossa kaupungin sosiaalitoimen toiminnassa on asiakkaan laskun maksamisen yhteydessä paljastettu yhtiölle asiakkuus sosiaalitoimessa.

Tutkinnanjohtaja on tehnyt rajoittamisesityksen vaihtoehtoisesti perusteilla "ei rikos" ja "teko on vähäinen". Kihlakunnansyyttäjä on kirjannut tehneensä päätöksen ei rikos -perusteella tarkoituksin kuitenkin tehdä päätös ns. kustannusperusteella eli katsoen tutkinnasta aiheutuvien kustannusten olevan epäsuhdassa tekoon ja siitä saatavaan seuraamukseen nähden.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut asian ratkaistavakseen, koska päätökseen kirjattu ei rikos -peruste ei ole soveltunut tapaukseen eikä kustannusperustetta ole mainittu tutkinnanjohtajan esityksessä, joka sitoo syyttäjää. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta katsoen tutkittavana olleen teon lajissaan vähäiseksi.

Apulaissyyttäjä on kiinnittänyt huomiota syyttäjän velvollisuuteen toimia huolellisesti sekä varmistaa esitutkintayhteistyössä tutkinnanjohtajan kanssa, että tarkoitettu päätös voidaan tehdä tutkinnanjohtajan esityksen perusteella.

Ratkaisu