Hyppää sisältöön

Sananvapauslaki, esitutkinnan rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.9.2014 9.09
Uutinen

Annettu 12.9.2014, dnro 522/21/13

Apulaisoikeuskansleri on siirtänyt asian laadun vuoksi syyttäjänviraston menettelyn Valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi.

Asiassa on ollut kyse siitä, että kaupungin viranhaltijat ovat kieltäneet konfrenssin järjestämisen kaupungin kirjaston tiloissa. Kieltoa on perusteltu tilaisuuden sisällöllä.

Viranhaltijoiden menettelystä on tehty sekä kantelu oikeuskanslerille että tutkintapyyntö poliisille. Syyttäjä on tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta tutkinnanjohtajan ehdottamalla prosessuaalisella ei rikosta -perusteella. Syyttäjä on lisäksi pohtinut päätöksessään, täyttyykö kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksen tunnusmerkistö.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n 1 momentin syyteoikeussäännöksen mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta sekä tällaiseen rikokseen liittyvästä päätoimittajarikkomuksesta.

Syyteoikeussäännöksen säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 54/2002 vp.) on katsottu, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikos, joka perustuu tai voi perustua julkaistun viestin sisältöön. Rikos on myös virallisen syytteen alainen.

Valtakunnansyyttäjän yleinen ohje 2004:1 koskee menettelyä sananvapausrikoksissa.

Päätöksen mukaan syyttäjä oli siten päätöksessään tuonut esiin mahdollisina perusteluinaan seikkoja, joiden rikosoikeudellinen arviointi ei kuulu paikalliselle syyttäjälle eikä näin ollen syyttäjän olisi pitänyt sisällyttää päätökseensä tällaista ennakoivan arvioinnin suorittamista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut käsityksensä kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Pääasian osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt, että esitutkinta lopetetaan tutkinnanjohtajan esittämillä hyväksyttävillä perusteilla.

Ratkaisu