Hyppää sisältöön

Sananvapauslaki, nuorena henkilönä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, syyttämättäjättämispäätös, nuoruus ja ei syyteoikeutta peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.11.2014 8.02
Uutinen

Annettu 29.10.2014 ja 31.10.2014, dnro R 14/711

Asia on siirretty paikallisvirastolta Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaan, koska kyseessä olisi mahdollisesti sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaisesta rikoksesta eli julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta sekä asianomistajarikoksesta, jossa asianomistaja oli peruuttanut syytepyynnön.

Asiassa on ollut kyse siitä, että useita nuoria henkilöitä oli levittänyt samanikäisestä tuttavastaan tai ystävästään otettua sellaista kuvatallennetta, joka oli luonteeltaan sukupuolisiveellisetä loukkaava. Kuvatallenne oli luonteeltaan seksuaalinen poseerauskuva.

Asia oli ollut sovittelussa ja asianomistaja oli peruuttanut syytepyynnön. Koska kyse oli ajattelemattomuuttaan ja ymmärtämättömyyttään tehdystä teosta ja tekijät olivat nuoria, tehtiin kaikkien epäiltyjen osalta asiassa syyttämättäjättämispäätökset nuoruus perusteella. Asianomistajarikoksen osalta tehtiin kaikkien osalta syyttämättäjättämispäätökset ei syyteoikeutta perusteella.

Päätös on osittain salassapidettävä (JulkL 24.1§ 26 k).

Ratkaisu