Hyppää sisältöön

Sananvapauslaki, perätön vaarailmoitus, syyttämättäjättämispäätös, ei näyttöä peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.9.2014 11.10
Uutinen

Annettu 19.9.2014, dnro R 14/536

Asia on siirretty paikallisvirastolta Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaan, koska epäillyssä teossa kyse on ollut sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaisesta rikoksesta eli julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta.

Asiassa on ollut kyse siitä, että henkilön on epäilty syyllistyneen perättömään vaarailmoitukseen julkaisemalla internetissä keskustelupalstalla kirjoituksen. Poliisin tietoon asia tuli ulkopuolisen henkilön soitettua hätäkeskukseen ja hätäkeskuksen ilmoitettua asiasta poliisille. Ilmoituksen perusteella poliisi ryhtyi toimenpiteisiin.

Asian esitutkinnassa ei saatu selvitettyä minkälainen ja sisältöinen ilmoitus, josta ilmoitus hätäkeskukselle oli tehty, oli ollut. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei asiassa ollut näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Ratkaisu