Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.12.2014 10.15
Uutinen

Annettu 1.12.2014, Dnro 151/41/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota syyteharkinnan viipymiseen ja siihen, että syyttäjien työmääristä ja muiden asioiden vastaavista kiireellisyysperusteista huolimatta syyteharkinta on tehtävä ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Esitutkinta oli valmistunut 4.1.2013 ja saapunut syyttäjänvirastoon 14.1.2013. Asian syyteharkinta oli siirretty toiselle syyttäjälle 7.8.2013 alkuperäisen syyttäjän työpaikan vaihdoksen vuoksi. Jälkimmäinen syyttäjä oli 28.2.2014 tehnyt päätökset syyttämättä jättämisestä. Kahden rikoksen syyteoikeus oli vanhentunut ensimmäisen syyttäjän syyteharkinnan aikana.

Ratkaisu