Hyppää sisältöön

Syytemääräys, luonnonsuojelurikoksen yritys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.4.2021 18.02
Uutinen

Annettu 24.3.2021, dnro 337/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän päätöksen syyttämättä jättämisestä luonnonsuojelurikoksen yritystä koskevassa asiassa. Kyse oli yrityksestä hävittää rauhoitettuja kanahaukkoja pitämällä maastossa niiden tappamiseen tarkoitettua, piikein varustettua houkutuslintua. Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki asiassa uuden syyteharkinnan ja määräsi sen tuloksena johtavan aluesyyttäjän tai tämän määräämän syyttäjän asettamaan epäillyn syytteeseen.

Aluesyyttäjä oli päätynyt päätökseen syyttämättä jättämisestä vähäisyysperusteella. Uudessa syyteharkinnassa menettelyä ei katsottu vähäiseksi, kun otettiin huomioon teon laatu ja tahallisuus sekä menettelyn kesto. Epäillyn on täytynyt pitää vähintäänkin varsin todennäköisenä, että hänen toimintansa voi vahingoittaa luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi määrättyä lintulajia.

Aluesyyttäjä ei ollut kuitenkaan ylittänyt harkintavaltaansa, kun hän oli päätynyt tekemään päätöksen syyttämättä jättämisestä.