Hyppää sisältöön

Syytemääräys, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.10.2019 15.30
Uutinen

Annettu 29.8.2019, dnro 99/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota näytön arviointiin.

Syytekynnys eli todennäköiset syyt sisältää aina jonkinlaista epävarmuutta näytön riittävyydestä. Syytekynnys ylittyy, kun syyttäjä saadun näytön perusteella vakuuttuu rikoksesta epäillyn syyllisyydestä ja kun langettavan tuomion todennäköisyys on suurempi kuin vapauttavan.

Asianomistajan yksityiskohtaista ja koko ajan samana pysynyttä kertomusta tukee todistajan kertomus. Asianomistaja oli kertonut hänelle asiasta pian tapahtuman jälkeen, ja todistaja oli tuolloin havainnut vammoja asianomistajan kaulalla. Vaikka todistaja ei ollut osannut esitutkinnassa sanoa, liittyivätkö vammat epäiltyyn raiskaukseen, vammojen olemassaolo ja todistajan kertomuksen samankaltaisuus asianomistajan kertomuksen kanssa vahvistavat asianomistajan kertomuksen luotettavuutta.

Asianomistaja ja rikoksesta epäilty olivat tapahtuman jälkeen käyneet keskenään useita gmail- ja chat -keskusteluja, joissa kumpikin oli väit-tänyt tapahtuneen samalla lailla kuin esitutkinnassa antamissaan kertomuksissa. Keskustelut eivät vahvista tai heikennä kummankaan kertomuksen luotettavuutta, mutta niiden perusteella asianomistajan kertomus on koko ajan pysynyt samana.

Asianomistaja oli kertonut joutuneensa pitkäkestoisen ja voimakkaan kuristamisväkivallan kohteeksi, jonka päätteeksi hänet oli raiskattu. Sillä, oliko hän käynyt lääkärissä vai ei, ei ole merkitystä hänen kertomuksensa luottavuuden arvioinnissa. Sen sijaan koska asianomistaja ei ollut käynyt lääkärissä, mahdollisista vammoista ja niiden yhteydestä ja sopivuudesta tapahtumiin ei ole saatavissa lisänäyttöä asiaan.

Epäillyt rikokset ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia. Asianomistajan rikosilmoituksen peruuttamisella ja uudelleen rangaistuksen vaatimisella ei ole merkitystä näytön arvioinnissa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt sen tuloksena johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä uuden syyttäjän asettamaan rikoksesta epäillyn syytteeseen raiskauksesta antamansa erillisen syytemääräyksen mukaisesti.

Ratkaisu